Molnár János Újmisés Plébános Nyomtatás

 

Molnár János Újmisés Plébános

 

Pap- és diakónusszentelésre gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye papjai és hívei 2012. június 23.-án Szombathelyen, a Sarlós Boldogasszony székesegyházban. Dr. Veres András megyéspüspök Molnár János, Németh Csaba és Óra Krisztián diakónusokat pappá, Kovács József akolitust pedig diakónussá szentelte.

Dr. Veres András megyéspüspök szentbeszéde kezdetén kifejezte abbéli örömét, hogy Isten ma is megszólít fiatalembereket a vele való közreműködésre, szolgálatra. A főpásztor – Szent Ágoston kapcsán – a szeretet két dimenziójáról tanított. Az egyik az önszeretet, amely eltávolítja az embert Istentől, a másik pedig az istenszeretet, amely a saját önzőségünkről való lemondás, önátadás által valósulhat meg. Csak az lehet igazán boldog, aki ezzel a szeretettel, teljes önátadással és lemondással fordul Isten felé.

Idén az Új Evangelizáció Éve van, ennek kapcsán a főpásztor arra buzdította a szentelendőket, hogy ne csak most, a tematikus év jegyében, hanem egész papi pályájuk alatt törekedjenek megszólítani és visszahívni az Istentől eltávolodott embereket.

Megyéspüspök úr szentbeszéde végén Isten áldását kérte a szentelendőkre, valamint jó egészséget, örömet kívánt nekik.

A szentelési szertartás az evangélium után kezdődött, amikor név szerint szólították azokat, akik a diakonátus, illetve az áldozópapság szentségében szeretnének részesülni. Ezt követte a szentelendők ígérete, amelyben vállalták a szenteléssel járó kötelezettségeket, azt hogy hirdetik az evangéliumot, megtartják a cölibátust, imádkozzák a szent zsolozsmát, bemutatják a legszentebb áldozatot és engedelmességet fogadnak a mindenkori megyéspüspöknek.

 

Molnár János újmisés atyát püspöki titkárrá és szertartóvá, valamint a Brenner János Kollégium kollégiumi lelkészévé nevezte ki Dr Veres András megyéspüspök.

 

Első ünnepi szentmiséjét 2012 július 1.-jén (vasárnap) 16-órai kezdettel szülőfalujában Zalaháshágyon mutatta be.

 

Forrás: martinus.hu


Módosítás dátuma: 2012. július 15. vasárnap, 16:11