Ökumenikus imanap Zalaháshágyon Nyomtatás

Az idei Ökumenikus imahét utolsó napján, január 22.-én Zalaháshágyon is imanapot tartottak a katolikus templomban.  Ez a negyedik alkalom volt, amikor Őrimagyarósd, Szőce, Ozmánbük, Vaspör, Salomvár, Zalacséb és Zalalövő megjelent híveit látták vendégül a Zalaháshágyiak. Mikolás Attila római katolikus plébános és Pethő Attila evangélikus lelkész közös istentisztelete 16 órakor kezdődött.

Az ökumenikus istentisztelet témája megemlékezés a reformáció 500 éves évfordulójáról, tartalma pedig a „Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat minket ” kiengesztelődés ünneplése.  A több évszázadnyi kölcsönös ítélkezés és rágalmak után 2017-ben az evangélikus és katolikus keresztények először fognak közösen megemlékezni a reformációról.

Szimbolikus cselekedetekben nagy szerepet kapott a berlini fal: a keresztények megosztottságát és az oly nagyon vágyott megbékélést egy fal felépítése és lerombolása jelképezte.

A fal bűneinkből épült fel, lebontásakor jelképesen 12 darab téglát veszünk ki a falból, mégpedig a következőket: szeretet hiánya, gyűlölet és megvetés, hamis vádaskodás, hátrányos megkülönböztetés, üldözés, szétszakadt úrvacsorai közösség, türelmetlenség, vallásháborúk, megosztottság, hatalommal való visszaélés, elzárkózás és gőg.

A falból kivett téglákból keresztet formáztunk, ez volt a hit válasza: éljünk megbékélten. A világnak szüksége van a megbékélés követeire, akik ledöntik az elválasztó korlátokat, hidakat építenek, békét teremtenek.

„Bárcsak Isten megbékélésének forrása áradna az idei imahéten, hogy sokan békességre találjanak, hogy hidak épüljenek. Bárcsak Krisztus szeretete szorongatná az egyházat és egész népét, hogy megbékélt életet éljen, és lerombolja az egymástól elválasztó falakat!”

A közös imádság végén szeretetvendégség, agapé volt: pogácsa és sütemény, tea és forralt bor, és hosszú – hosszú beszélgetések.

 

 

Módosítás dátuma: 2017. január 26. csütörtök, 19:20